Archive for the PA Caligul Category

Karmangeria

Posted in PA Caligul on 17/08/2009 by caligul

Bătând degetul de sticla galantarului, ceru penultima pulpă de mânzat. Femeia îl luă din scurt, până văzu o faţă pierdută rânjind în spatele dânsului, moment în care se aplecă peste cântar ca să pupe obrajii cunoştinţei. Ba chiar, de emoţie, cucoana uită să-i răspundă omului care tocmai îi mulţumi.
Halca însângeră fundul sacoşei, iar aroganţa i se prăvăli în angoasă atunci când realiză că, la fel de bine, existenţa lui s-ar putea rezuma la un rol de figurant în universul unei măcelărese.

Actanţii iluzoriului

Posted in PA Caligul on 27/05/2009 by caligul

Miezul nopţii. Aprind ţigara şi o las să ardă la fel ca celelalte şase, treptat şi-n van, lumânarea de pe mormântul iubirii noastre. Privesc din balcon spre mare şi aştept să te ridici dintr-însa, cu glas dulce îmbiindu-mă să vin la sânul tău, să stingem dintr-o suflare celestele opaiţe ce au ursit împotriva noastră. Dar nu te zăresc.
Nici măcar cafeaua aburindă care aşteaptă cuminte pe măsuţă s-o dezmierd cu buzele-mi nu e singură în noaptea aceasta. Înamoratul fum de ţigară valsează în briza mării cu aburul licorii, sub privirea mea pizmaşă.
De când am încetat a te mai visa, somnul meu e doar un moft pervers.